PROGRAMA CAMPUS TECNIFICACIÓ

EL NOSTRE EQUIP TÈCNIC :

1891052_1493055440921165_2140414256_n
Jordi Molinero Pablo Tomás García Félix Carnero

Jordi Molinero ” Moli” i Pablo Tomás García ” Tomy”, entrenadors de dilatada experiència seran els reponsables de desenvolupar els diferents blocs.

Félix Carnero, coaching i piscoleg esportiu ens oferirà un bloc dedicat a com incrementar al màxim el teu rendiment tant esportiu com personal

BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE A: 09’00  PREPARACION FISICA BASICA PARA EL RUGBY

BLOQUE B: 10’15  LOGICA DEL JUEGO EN EL RUGBY MODERNO

BLOQUE C: 11’30  TECNICA INDIVIDUAL ESPECÍFICA

1º DIA                                 

BLOQUE A: LA TECNICA DE CARRERA

BLOQUE B: PRINCIPIOS DE ACCION

BLOQUE C: LA TOUCHE Y PASE DESPLEGADO

2º DIA  

BLOQUE A: CORE INTENSIDADES FRACCIONADAS

BLOQUE B: OCUPACION DEL ESPACIO

BLOQUE C: EL BALON EN EL SUELO

3º DIA  

BLOQUE A: PSICOLOGIA DEPORTIVA, COMO INCREMENTAR AL MAXIMO  TÚ RENDIMIENTO TANTO DEPORTIVO COMO PERSONAL A CARGO DE FÉLIX CARNERO

BLOQUE B: DISTRIBUCION DE JUGADORES/CIRCULACION DEL BALON

BLOQUE C: LA MELE Y PASE EN PENETRACION

4º DIA

BLOQUE A: APLICACIÓN AL RUGBY DE LOS TRABAJOS DE FUERZA

BLOQUE B: LA RELACION DE FUERZAS

BLOQUE C: JUEGO AL PIE

5º DIA

TORNEO DE RUGBY PLAYA