HORARIS 3-05-14

TROBADA ESCOLES CEM MAR BELLA
S-14   9,30h    Hospitalet   –     ARPN        ( 2 partes de 12 minutos)
            10,00h  Hospitalet  –  BUC
             10,30h  ARPN – BUC.
S-12      11,00     ARPN – Hospitalet   (una parte de 14 minu.)                     S-10       ARPN  –   BUC  ( 1 parte de 14  muniu.)                       S-8           CNPN  –   BUC (20 minutos)
               11,15     BUC  –  Carboners                                                                                 CNPN  –  BUC
                11,30    CNPN –  ARPN                                                                                       CNPN – ARPN
                11,45     Hospitalet – Carboners
                11,45     BUC – CNPN
12:00 SUB 16 vs QRC BUC.Feixa Llarga