CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D’acord amb els articles 8 i 9 dels Estatuts del Rugby Club l’Hospitalet, es convoca a tots els socis i sòcies de l’entitat a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el dia 28 d’octubre, en les instal·lacions del club, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convocatòria, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Elecció d’un membre de la Comissió Disciplinària (article 42 del Reglament Disciplinari)
3. Informació a l’assemblea sobre la denúncia interposada per Mateo Gastaldi
4. Aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2022-2023
5. Informació a l’assemblea sobre el projecte esportiu de la temporada 2022-2023
6. Aprovació, si s’escau, de la quota de soci per a la temporada 2022-2023
7. Precs i preguntes

L’Hospitalet del Llobregat, 11 d’octubre de 2022